KASIM 2012 Faaliyetleri
  • 02 Kasım 2012 tarihinde DİR kapsamında kapatma işlemleri ile İhracatta Devlet Yardımları kapsamındaki dosya incelemelerine ilişkin olarak Bakan Yardımcısı Mustafa SEVER’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet KAHRAMAN ve Genel Sekreter Özkan AYDIN katılmıştır.
  • 12-13 Kasım 2012 tarihinde Ankara Sheraton Hotel’de yapılan Kalkınma Bakanlığı Mobilya ve Orman Ürünleri Çalışma Grubu toplantılarına Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet KAHRAMAN ve Uzman Sevil Sakarya katılmıştır.
  •  Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Mısır Arap Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği resmi ziyaret ile eş zamanlı olarak, Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın katılımları, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Genel Sekreterliğimiz organizasyonu ve Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) işbirliğiyle, 17-18 Kasım 2012 tarihleri arasında Mısır Arap Cumhuriyeti’ne yönelik olarak gerçekleştirilen Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti programına Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet KAHRAMAN katılmıştır. Söz konusu Heyete 250 işadamı katılmış olup, Mısırlı işadamları ile ikili iş görüşmeleri yapma imkanı bulmuşlardır. 
  •  İhracatçı Birlikleri Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’nun 22 Kasım 2012 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen toplantısına Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Zeynep KÜRKLÜ ve Genel Sekreter Özkan AYDIN katılmıştır.
  • İhracat Dergisi’nde yayınlanmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet KAHRAMAN bir röportaj gerçekleştirilmiştir. 
  • Kasım ayında Ankara ve Afyonkarahisar’da aşağıda yer alan eğitim seminerleri gerçekleştirilmiştir:
EĞİTİM KONUSUDERS İÇERİĞİEĞİTMENEĞİTİM TARİHİ VE YERİ
6s İle Kayıp Gidermeİşletmelerde ortaya çıkan iş gücü kayıpları ve bunların sebepleri, işletmelerde temizlik ve düzenin sağlanması ve kurumsallaştırılması, iş güvenliği risklerinin tanımlanması ve bu risklere karşı tedbirlerin alınması, gelişen anormalliklerin derhal fark edilebileceği bir çalışma ortamının oluşturulmasına ait bilgiler ve uygulama örnekleriÇetin Ferkut Özdemir01 Kasım 2012 OAİB
Beden Dili ve Müzakere TeknikleriBeden Dili Nedir? BD Neden Önemli? El-Kol-Bilek Hareketleri ve Anlamları, BD ve Yalan; Bedeniniz sizi ele veriyor! El Sıkışma Biçimleri ve Anlamları, Yüz Hareketleri ve Anlamları, Göz İşaretleri, Diğer Yaygın Davranışlar, Aksesuarlar ve Anlamları, Bölge ve Sahiplenme Hareketleri, Masa ve Oturma Düzenleri, Statü Sembolleri, Renklerin Etkisi, Renkler ve Çalışma Disiplini. İlkeli müzakere nedir? Neden müzakere etmeli? Müzakereye hazırlık, Masaya oturmak, BATNA/WATNA analizi, İletişim Becerileri, Diyalog kurma, Üzerinde anlaşılabilir formüller bulmak, Ortak anlayışa varma ve uzlaşmayı belgeleme, İzlemeDr. Murat ÇAĞATAY03 Kasım 2012 OAİB
Dış Pazarlara İlk Adım: FuarlarDış Ticaretin gelişimi üzerinde fuarların rolü, Uluslararası fuarcılık nedir?, Uluslararası fuarcılıkta gelişen trendler, Yurtdışı fuar çeşitleri (Genel Fuarlar, Sektörel Fuarlar), Bireysel Katılımlı Fuarlar & Milli Katılım Organizasyonları, Türk İhraç ve Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları, Doğru fuar seçimi, doğru organizatör seçimi, Fuar öncesinde yapılması gereken hazırlıklar, Fuar süresince yürütülmesi gereken çalışmalar, Fuar sonrasında sonuçların değerlendirilmesi ve dış ticaret ilişkilerinin kurulması, Fuarın başarısının test edilmesi ve bir sonraki dönem aynı fuara katılım konusunda karar verilmesi, Fuarlara katılım konusunda devlet yardımları ve izlenmesi gereken prosedürlerDevrim G. EROL07 Kasım 2012 Ostim
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemiİş Güvenliği ve İşçi Sağlığına giriş, Kaza / hastalık maliyetleri, Ulusal ve uluslararası yasal gereklilikler, İş kazaları ve nedenleri, Güvensiz durum ve davranışlar, Kaza anlizi - raporlaması - kayıt ve istatistikleri, Tehlike tanımlama ve risk değerlendirme, Düzeltici, önleyici faaliyetler, Organizasyon, yetki ve sorumluluklar, Denetim - iç denetleme, ISO 9001, ISO 14001 ile etkileşimi, Acil durum yönetimi. Örnek olay ve grup çalışmaları ile; kaza analizi ve kökneden araştırması, risk değerlendirmesi ve kontrol çizelgeleri oluşturulması.Kenan ELNAHİ08 Kasım 2012 OAİB
Yönetim BecerileriSorun Çözümü, Karar Alma ve PlanlamaDr. Murat ÇAĞATAY10 Kasım 2012 OAİB
Afyonkarahisar Dış Ticaret Eğitim ProgramıDış Ticarete Giriş, İhracat Pazarlaması ve Uluslararası Pazarlama, Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları, Gümrük Rejimleri ve Gümrük Beyannamesinin Doldurulması, Dahilde İşleme Rejimi, İhracata Yönelik Devlet Yardımları, İletişim ve Algı Yönetimi, Beden DiliAydın SEZER, Neylan BAŞARTAN EGE, OAİB Uzmanları, Murat ÇAĞATAY13-16 Kasım 2012 Afyonkarahisar
Dış Ticarette Teslim ve Ödeme ŞekilleriDış Ticarette Teslim Şekilleri, Dış Ticarette Ödeme Şekilleri; Peşin Ödeme (Cash/Pre Payment), Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods), Vesaik Mukabili Ödeme (Cash Against Documents), Kabul Kredili Ödeme (Documentary Acceptance), Akreditifli Ödeme (Letter of Credit)Nilüfer ARIAK13 Kasım 2012 Ostim
Yalın Altı Sigma Bilinçlendirme SemineriYalın Altı Sigma Felsefesi, Yalın Nedir?, Doğuşu ve Faydaları, Altı Sigma Nedir?, Doğuşu ve Faydaları, Yalın Altı Sigma Amaçları ve Terimler, TÖAİK Problem Çözme Modeli, Tanımlama, Ölçme, Analiz, İyileştirme, KontrolAkın POLAT14 Kasım 2012 OAİB
Yaratıcı ve Değer Odaklı Satış - Temel TekniklerSatış kavramı, satış biçimleri, satış stilleri ve aşamaları, Karşılama ve ilişki kurma Satışın sonucu İletişim kavramı, öğeleri, değişkenlikleri, Müşteri ile etkili iletişimin incelikleri, Telefonda iletişim- yazılı iletişim, Profesyonel satışta bir davranış biçimi olarak fark yaratabilmek, Satış stresi nedir, Nasıl olumlu enerjiye dönüştürülür, Satışa yönelik davranışların yönetimi, Tepki değil, olumlu yanıt yaklaşımı, Karşılıklı kazanma, Çatışmalardan fayda sağlama, Satışa yönelik yaratıcı davranış, Kusursuz satış için davranış geliştirme, İhtiyaçların araştırılması, dinleme ve gözlem İtirazlara cevap vermeSinan POLATER15 Kasım 2012 OAİB
Dış Ticaret BelgeleriDış Ticaret Belgeleri; Ticari Belgeler, Mali Belgeler, Diğer BelgelerNilüfer ARIAK20 Kasım 2012 Ostim
Rekabet Hukukunun Piyasalara Yansıması4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 Sayılı Kanun) Açıklanması, 4054 Sayılı Kanun’da Yer Alan Önemli Kavramların Açıklanması, 4054 Sayılı Kanun’un İktisadi Hedefleri, 4054 Sayılı Kanun’un En Önemli Maddeleri Olan 4., 5., 6. ve 7. Maddelerinin Rekabet Kurulu Kararları Çerçevesinde Açıklanması, 4054 Sayılı Kanun’un Usulü ve Yaptırımları, Örnek Kararlar, Soru ve CevaplarOsman Tan ÇATALCALI
Rekabet Kurumu
21 Kasım 2012 OAİB
Kaizen (Sürekli Gelişim, İyileştirme)İş Dünyasının Durumu, Kaizen; Tanımı, Bizim İçin Bir Çözüm Olabilir mi?, Kaizen Yaklaşımının Açıklanması, Ekip Çalışması, Kalitenin 7 Yeni Temel Aracı, Hata Ağacı Analizi, Gözlem Yapma, Veri Toplama ve Ölçüm, Neden-Neden Analizi, Türkiye'de Uygulanan Kaizen Türleri, Kaizen İçin Örgütlenme, A3 Raporlama, 10 Adım Kaizen Metodu, Kaizen İçin Yapılanma, ÖrneklerÇetin Ferkut ÖZDEMİR22 Kasım 2012 OAİB
AkreditifAkreditif; UCP_600 Akrediflere İlişkin Bir Örnek Usuller ve UygulamaNilüfer ARIAK27 Kasım 2012 Ostim
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim SistemiTürkiye’deki mevcut durum, Kalite sistemleri ve sistem standartları, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardı maddelerinin uygulama örnekleriyle açıklanması, 2008 Belgelendirme SüreciBayram ERTEM29 Kasım 2012 OAİB

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ (OAİB)
Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat Çankaya-ANKARA/TÜRKİYE
Telefon : +90.312.447 27 40 • Fax: +90.312.446 96 05 • E-mail : info@turkishwood.org
facebook twitter instagram LinkedIn
Tüm üyelerimizin listesi için tıklayınız »
Web Tasarım: AdaNET