ARALIK 2011 Faaliyetleri
 • Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 06-08 Aralık 2011 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen “Türkiye İnovasyon Konferansı”nın 06 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen “Gala Yemeği” ve 07 Aralık 2011 tarihinde yapılan konferansa Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet KAHRAMAN ile Başkan Yardımcısı Mehmet BALIKÇIOĞLU katılmıştır.  Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet KAHRAMAN ayrıca 08 Aralık 2011 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen “Kamuda İnovasyon Konferansı”na da iştirak etmiştir.
 • 21 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen Ankara Kalkınma Ajansı’nın Kalkınma Kurulu Toplantısı’na Genel Sekreterliğimizi temsilen Ar-Ge Şubesi Şefi Ayfer KOCA katılmıştır.
 • 21 Aralık 2011 tarihinde İstanbul Dış Ticaret Kompleksi Toplantı Salonunda ülke masaları sisteminin oluşturulduğu tarihten bu yana işleyişinin kapsamlı bir şekilde ele alınıp sistemin temel hedeflerine ulaşabilmesi için yapılabilecek revizyonların belirlenmesi amacıyla düzenlenen toplantıya Genel Sekreterliğimizi temsilen Ar-Ge Şubesi Uzmanı Zehra N.ÖZBİLGİN katılmıştır.
 • T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın başkanlığında, T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonu ile Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) tarafından 22-25 Aralık 2011 tarihleri arasında resmi ve özel sektör temsilcilerinden oluşan bir heyetle Suudi Arabistan'ın Cidde ve Riyad şehirlerinde "Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti" programları gerçekleştirilmiştir. Söz konusu heyete Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet KAHRAMAN ile Genel Sekreter Özkan AYDIN ve ilgili personel katılmıştır.
 • 26 Aralık 2011 tarihinde Uludağ İhracatçı Birlikleri/Bursa’da gerçekleştirilen Genel Sekreterler toplantısına Birliğimizi temsilen Genel Sekreter Özkan AYDIN katılmıştır.
 • İhracatçı Birlikleri Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’nun 2011 yılındaki son toplantısı 29 Aralık 2011 tarihinde İstanbul’da Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ’ın katılımlarıyla gerçekleştirilmiş olup, anılan toplantıya Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet BALIKÇIOĞLU iştirak etmiştir.
 • 02 Ocak 2011 tarihinde Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın katılımıyla Ankara Rixos Hotel’de gerçekleştirilen ihracat rakamlarının kamuoyuna duyurulduğu aylık basın toplantısına Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet KAHRAMAN ile Yönetim Kurulu Üyesi Erol ATA katılmıştır.
 • Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin logo ve kurumsal kimlik çalışmaları kapsamında öncelikle firmalardan logo tasarım çalışmaları istenmiş ve alınan tasarım örnekleri Birliklerimiz Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlik personelinin görüşüne sunulmuştur.
 • “Suudi Arabistan Enerji Sektörü” ve “Suudi Arabistan’ın 212 Yılı Bütçesi”  başlıklı çeviriler yapılarak Genel Sekreterliğimiz web sayfasında duyurulmuştur.
 • Aşağıda belirtilen konulara ilişkin olarak üyelerimizden gelen görüşler TİM’e iletilmiştir: 
  • Türkiye-Pakistan Tercihli Ticaret Anlaşması müzakereleri turu ile 14. Dönem KEK toplantılarında gündeme getirilmesi istenen konular.
  • Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlere yönelik çalışmalar kapsamında hazırlanan “Döviz Kazandırıcı Hizmetler Ticareti ile Yurt Dışı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar”taslağına ilişkin Birliğimiz görüş ve önerileri.
  • TİM’in 2012 Çalışma Programına eklenmesi istenen konular.
 • Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin çalışma programında yer almak üzere 2012 yılı için önerilen Birliğimiz ve sektörümüze ait faaliyet konuları olarak Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması Desteği’nin mümkünse 25.000 TL’den 2012 yılında 50.000 TL’ye çıkarılması ile Siteler’de Festival Düzenlenmesi Projesi İçin TİM Desteği istenmiştir.
 • 5.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması hazırlık çalışmaları çerçevesinde;
Eğitim KonusuDERS İÇERİĞİEĞİTMENEĞİTİM TARİHİ VE YERİ
Dış Ticarette Teslim ve Ödeme ŞekilleriDış Ticarette Teslim Şekilleri (Incoterms’2010 ve Getirdiği Yenilikler), Dış Ticaret Ödeme Yöntemleri, (İhracat Alacaklarının Güvenle Tahsili Yöntemleri)Asım ÇALIŞ - İhracatı Geliştirme Uzmanı
Ekonomi Bakanlığı
2 Aralık 2011 / Sincan
Dış Ticarette İngilizce Yazışma ÖrnekleriFirma tanıtım mektubu hazırlama, Sipariş verme, sipariş alma, Ürün ve üretim bilgisi verme, Ürüne ilişkin şikayet ve düzeltme mektupları, Teslimat ve teslimat sonrası ürün kalitesine ve hizmetlere ilişkin mektuplarİlker ACAR- Dış Ticaret Eğitmeni6 Aralık 2011 / Ostim
8 Aralık 2011 / Sincan
Milli Tahkim Hukuku ve UygulamasıTahkim anlaşmasının yazılımı, tahkime gidilmesi, hakem seçimi, tahkim usulü, tahkimde hazırlanan dilekçeler ve takip edilen stratejiler, tahkimde geçici hukuki koruma tedbirleri, deliller, hakem kararının verilmesi, kararın yorumlanması ve düzeltilmesi, kararın icrası ve karara karşı iptal davası açılması.Yard. Doç. Dr. Ali YEŞİLIRMAK
İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fak.i
12 Aralık 2011 /
Ankara
Eximbank Kredi ve Sigorta ProgramlarıKısaca Türk Eximbank, Kısa Vadeli İhracat Kredi Programları, Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler, Özellikli Kredi Programları, Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı ve İşleyişiBerna İLDOĞAN-Müdür
Banu ERKÖK-Müdür Yardımcısı
Özlem COŞKUN-Müdür Yardımcısı
Pelin ÖZKAN-Müdür
Sibel MUSLUOĞLU-Müdür Yardımcısı
Tuğba SOLAK-Müdür Yardımcısı
Türk Eximbank
13 Aralık 2011 / Ostim
15 Aralık 2011 / Sincan
Milletlerarası Tahkim Hukuku ve UygulamasıMilletlerarası tahkim anlaşmalarının hazırlanması; bu anlaşmaların hazırlanmasında seçilecek tahkim kurum ve kurallarının belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar; kurumsal ve ad hoc tahkim, özellikle International Chamber of Commerce ve UNCITRAL tahkimi; Milletlerarası Tahkim Kanununa göre yapılacak tahkim, tahkimin başlatılması; tahkim usulü, tahkimde dilekçelerin hazırlanması ve sunulması; tahkimde stratejiler, deliller ve sunulması, geçici hukuki koruma tedbirleri, hakem kararı, k,ararın düzeltilmesi ve yorumlanması, kararın icrası, tanınması ve tenfizi, yabancı hakem kararları, New York Andlaşması, Cenevre Andlaşması, yatırım uyuşmazlıkları ve çözümü, ICSID AndlaşmasıYard. Doç. Dr. Ali YEŞİLIRMAK
İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
19 Aralık 2011 /Ankara
Yurt Dışı Fuarlara Katılım ve Devlet YardımıDış Ticaretin gelişimi üzerinde fuarların rolü, Uluslararası fuarcılık nedir?, Uluslararası fuarcılıkta gelişen trendler, Yurtdışı fuar çeşitleri (Genel Fuarlar, Sektörel Fuarlar) Bireysel Katılımlı Fuarlar & Milli Katılım Organizasyonları, Türk İhraç ve Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları, Doğru fuar seçimi, doğru organizatör seçimi, Fuar öncesinde yapılması gereken hazırlıklar, Fuar süresince yürütülmesi gereken çalışmalarFuar sonrasında sonuçların değerlendirilmesi ve dış ticaret ilişkilerinin kurulması, Fuarın başarısının test edilmesi ve bir sonraki dönem aynı fuara katılım konusunda karar verilmesi, Fuarlara katılım konusunda devlet yardımları ve izlenmesi gereken prosedürlerDevrim G. EROL
DIAZ Temsilcilik Danışmanlık iç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
20 Aralık 2011 / Ostim
22 Aralık 2011 / Sincan
İthalatta Haksız Rekabete Yönelik Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Önlemleri Bilgilendirme ToplantısıAnti-Damping Uygulaması  (Anti Dumping), Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Tedbir Uygulaması (Countervailing Duty),Korunma Tedbiri Uygulaması (Safeguard Measure)Sungur Alev KAYMAK
GLOBAL Ekonomik ve Hukuki Danışmanlık Hizmetleri
Ltd. Şti. Kıdemli Danışmanı
21 Aralık 2011 /
Ankara
ABD Pazarına Yönelik Bilgilendirme ToplantısıABD Ülke Masası tanıtımı, Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler, ABD Dış Ticareti, Dış Ticaret Politikası ve Vergiler, Türkiye ile Ticari İlişkiler, Pazarla İlgili Bilgiler, ABD Pazarına İhracatta Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, İş Adamlarının Pazarda Dikkat Etmesi Gereken Hususlar, Hedef Sektörler  Esma KOCA
İhracatı Geliştirme Uzman Yard.
Ekonomi Bakanlığı
21 Aralık 2011 /
Ankara
İhracata Yönelik Devlet YardımlarıÇevre Maliyetlerinin Desteklenmesi, 97/5 Sayılı Tebliğ, Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi, 2010/6 Sayılı Tebliğ, Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi, 2009/5 Sayılı Tebliğ, Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turqualıty®'Nin Desteklenmesi, 2006/4 Sayılı TebliğNilgün ÇOLAK–Şube Müdürü
Halil CANYOLDAŞI–İdari Memur
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri
27 Aralık 2011 / Ostim
29 Aralık 2011 / Sincan
  • Yarışmaya başvuran 808 tasarım kontrol edilerek, tüm dosyaları incelenmiştir.
  • 6 Ocak 2011 tarihinde 1.Seçici Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiş ve ilk aşamayı geçen tasarımlar duyurulmak üzere belirlenmiştir.
  • TİM’e yarışma ile ilgili talep edilen tüm bilgiler detaylı olarak iletilmiştir.
  • Aralık ayında Ankara’da aşağıda yer alan eğitim seminerleri gerçekleştirilmiştir:

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ (OAİB)
Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat Çankaya-ANKARA/TÜRKİYE
Telefon : +90.312.447 27 40 • Fax: +90.312.446 96 05 • E-mail : info@turkishwood.org
facebook twitter instagram LinkedIn
Tüm üyelerimizin listesi için tıklayınız »
Web Tasarım: AdaNET