KASIM 2011 Faaliyetleri
 • Sayın Başbakanımızın himayelerinde 3-6 Aralık 2011 tarihlerinde İstanbul Harbiye Kongre Merkezinde düzenlenen "Girişimcilik Zirvesi"ne Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet KAHRAMAN katılmıştır.
 • 22 Kasım 2011 tarihinde Avrupa Birliği-Türkiye Mali İşbirliği (2007-2013) Katılım Öncesi Yardım Aracı-Bölgesel Kalkınma-“Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Operasyonel Programı”(BROP) Sektörel İzleme Komitesi 9. Toplantısı’na Birliğimizi temsilen Ar-Ge Şubesi Uzman Yardımcısı Melike ALPAN katılmıştır.
 • Aşağıda belirtilen konulara ilişkin olarak üyelerimizden gelen görüşler TİM’e iletilmiştir: 
  • Türkiye-Mısır STA Ortak Komite IV. Toplantısı’nda gündeme getirilmesi istenen konular.
  • Türkiye-Romanya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 25.Dönem Toplantısı’nda gündeme getirilmesi istenen konular.
  • Kosova Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Mimoza KUSARI LILA’nın ülkemizi ziyareti kapsamında Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ile yapacağı görüşmede gündeme getirilmesinde fayda görülen konular.
  • Avro Bölgesinde yaşanmakta olan ekonomik krizle ile ilgili yapılacak bir çalışmada kullanılmak üzere Avrupa Bölgesi ülkelerindeki ülkelerde Türk firmalarının faaliyetlerine ilişkin bilgiler.

EĞİTİM KONUSU

DERS İÇERİĞİ

EĞİTMEN

EĞİTİM TARİHİ VE YERİ

Dahilde İşleme Rejimi

Genel Hatlarıyla Dahilde İşleme Rejimi, Dahilde İşleme İzin Belgesi Düzenlenmesi ve Kapatılması, Telafi Edici Vergi Uygulaması, İhracat Sayılan Yurt İçi Satış Teslim Belgeleri, Soru ve Cevaplar

 

OAİB

1 Kasım 2011 / Ostim
3 Kasım 2011 / Sincan

Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları

Gümrük Rejimleri ve Uygulamaları (İhracat & İthalat), Gümrük Mevzuatı, Gümrük Uyuşmazlıkları

 

Neylan Başartan EGE

15 Kasım 2011 / Ostim
17 Kasım 2011 / Sincan

İhracatta Kdv İadesi

KDV’de İndirim ve İstisnalar, Mal İhracı, Hizmet İhracı, Tecil-Terkin Sistemi, Dahilde İşleme Rejiminde Tecil-Terkin Sistemi, Bavul Ticareti, Yolcu Beraberi Eşyanın İhracı, KDV Uygulamasındaki Özellikli Durumlar, KDV İadesi (İade Yöntemleri)

Ferit ÖZ
Devlet Gelir Uzmanı
Bülent SARAÇ
Devlet Gelir Uzmanı
Gelir İdaresi Başkanlığı

22 Kasım 2011 / Ostim
24 Kasım 2011 / Sincan

Dış Ticarette Teslim Ve Ödeme Şekilleri

Dış Ticarette Teslim Şekilleri (Incoterms’2010 ve Getirdiği Yenilikler), Dış Ticaret Ödeme Yöntemleri, (İhracat Alacaklarının Güvenle Tahsili Yöntemleri)

Asım ÇALIŞ
İhracatı Geliştirme Uzmanı
Ekonomi Bakanlığı

30 Kasım 2011 / Ostim

  • Suudi Arabistan ve Oman Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti programı kapsamında, anılan ülkelerle yaşanan sorunlar ile gündeme getirilmesinde fayda görülen konular.
 • Kasım ayında Ankara’da aşağıda yer alan eğitim seminerleri gerçekleştirilmiştir:

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ (OAİB)
Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat Çankaya-ANKARA/TÜRKİYE
Telefon : +90.312.447 27 40 • Fax: +90.312.446 96 05 • E-mail : info@turkishwood.org
facebook twitter instagram LinkedIn
Tüm üyelerimizin listesi için tıklayınız »
Web Tasarım: AdaNET