MAYIS 2011 Faaliyetleri
 • 4.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması’nı konu alan kitap çalışmaları tamamlanmış olup, yarışmaya ilişkin Jüri ve Komite Üyelerimizin değerlendirmeleri bölümü dışında tüm bölümler Pusula Reklamevi firmasına teslim edilmiştir.
 • 5.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması’nın 2012 yılında da düzenlenmesi için TİM uygunluk görüşü ve DTM onayı alınmış olup, her iki kuruma da destek için başvurular yapılmıştır. Ayrıca, anılan yarışmanın organizasyonu için gerekli hazırlık çalışmalarına da başlanmıştır.
 • Devlet Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ve TİM Başkanı Sayın Mehmet BÜYÜKEKŞİ’nin katılımıyla 06 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirilen “Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin İhracat Rekortmenleri Ödül Töreni”ne Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet KAHRAMAN ve Başkan Yardımcısı Zeynep KÜRKLÜ iştirak etmiştir.
 • Ülkemizde görevli diplomatik misyon temsilcileri ile ihracatçılarımızı bir araya getirmek amacıyla TİM tarafından 11 Mayıs 2011 tarihinde Ankara Rixos Grand Otel’de düzenlenen yemeğe Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri katılmıştır.
 • 17 Mayıs 2011 tarihinde, TCDD Genel Müdürlüğü’nde Nakliye ve Demiryolları Toplantısı yapılmış olup anılan toplantıya, TCDD Genel Müdürlüğü üst düzey yetkilileri, DTM ile İstanbul Maden ve Metaller İhracatçıları Birlikleri ve Doğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ile Birliklerimiz Yönetim Kurulu temsilcileri iştirak etmiştir. Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi A. Tahsin ATA’nın da katıldığı toplantıya ayrıca Genel Sekreter Yrd.V. Esra ARPINAR, Ar-GE Şube Şefi Ayfer KOCA ve Uzman Sinem ALAN iştirak etmiştir.
 • TİM’de 24 Mayıs 2011 tarihinde TÜBİTAK teşviklerinin açıklandığı Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısına Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep KÜRKLÜ iştirak etmiştir.
 • Mevlana Kalkınma Ajansı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ortak organizasyonunda 25 Mayıs 2011 tarihinde Konya’da TİM Başkanı Sayın Mehmet BÜYÜKEKŞİ’nin katılımları ile gerçekleştirilen “2023 İhracat Stratejisi Belgesi Tanıtımı ve Konya” toplantısına Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin TOSUNOĞLU katılım sağlamıştır.
 • 27 Mayıs 2011 tarihinde Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Asım BALCI ziyaret edilmiş olup, söz konusu toplantıya Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Zeynep KÜRKLÜ ve Mehmet BALIKÇIOĞLU, Yönetim Kurulu Üyeleri Erol ATA ve Melih GÜN, Genel Sekreter Özkan AYDIN ile Uzman Sevil SAKARYA ve Şeref CANLI katılım sağlamıştır.
 • 30 Mayıs 2011 tarihinde Ankara Bilkent Otel’de Birliklerimiz Yönetim Kurullarının, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eximbank, Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası ve KOSGEB’in üst düzey yöneticileriyle bir araya geldiği bir sohbet toplantısı gerçekleştirilmiş olup, katılımcılar ülkemizin çalışma ve ticaret hayatının güncel gelişmelerine ilişkin görüşlerini aktarmış ve kurumlarıyla ilgili soruları cevaplandırmıştır. Toplantının akabinde Yönetim Kurullarımız ile Genel Sekreterliğimiz personelinin de katıldığı bir akşam yemeği organize edilmiştir.
 • 01 Haziran 2011 tarihinde Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin ev sahipliğinde Mersin’de TİM tarafından gerçekleştirilen ihracat rakamlarının kamuoyuna duyurulması için yapılan aylık basın toplantısına Birliğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet KAHRAMAN katılmıştır.
 • 07 Haziran 2011 tarihinde TOBB İstanbul’da gerçekleştirilen “Türkiye Orman Ürünleri Meclis Toplantısı”na Birliğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet KAHRAMAN ile Uzman Sevil SAKARYA katılım sağlamıştır.
 • 13 Mayıs 2011 tarihinde Ankara Kalkınma Ajansı bünyesinde oluşturulan Sanayi Alt Komisyonu’nun ilk toplantısına Genel Sekreterliğimizi temsilen Ar-Ge Şubesi Şefi Ayfer KOCA katılmıştır.
 • 18 Mayıs 2011 tarihinde Avrupa Birliği-Türkiye Mali İşbirliği (2007-2013) Katılım Öncesi Yardım Aracı-Bölgesel Kalkınma-“Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Operasyonel Programı”(BROP) Sektörel İzleme Komitesi 8. Toplantısı’na Birliğimizi temsilen Ar-Ge Şubesi Müdürü Mehtap ÖNAL ve Uzman Yardımcısı Melike ALPAN katılmıştır.
 • Gümrük Müsteşarlığı tarafından 18 Mayıs 2011 tarihinde Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamındaki tavizlere ilişkin menşe kuralları konusunda yapılan toplantıya Genel Sekreter Yrd.V. Esra ARPINAR ile Ar-Ge Şubesi Şefi Ayfer KOCA katılmıştır.
 • KOSGEB tarafından 24 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen “2011-2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Toplantısı”na Ar-Ge Şubesi Şefi Ayfer KOCA katılmıştır.
 • 27 Mayıs 2011 tarihinde, 4.Dönem Türk Cumhuriyetleri Eğitim Programı kapsamında Türkiye’nin tanıtımı ve Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklar arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Azerbaycan, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Makedonya, Moldova, Tataristan ve Türkmenistan’dan gelen toplam 33 aday Genel Sekreterliğimizi ziyaret etmiştir. Ziyaret sırasında, Genel Sekreter Yrd.V. Esra ARPINAR tarafından Birliğimizi tanıtan bir sunum yapılmıştır.
 • Üniversite Sanayi İşbirliği (ÜSİMP) Platformu’nun 01 Haziran 2011 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilen toplantısına Genel Sekreter Yrd.V. Esra ARPINAR ve Ar-Ge Şubesi Şefi Ayfer KOCA iştirak etmiştir. Ayrıca Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) ile Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)’nın işbirliği ile 02-03 Haziran 2011 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi/İzmir’de düzenlenen “Üniversite Sanayi İşbirliği (ÜSİMP) 4.Ulusal Kongresi”ne de katılım sağlanmıştır.
 • Devlet Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın başkanlığında gerçekleştirilen 1. Bölgesel Ticaret Bakanları Zirvesi’nde gündeme getirilmesinde fayda görülen konular ve Cezayir, Cibuti, Etiyopya, Fas, Filistin, Mısır, Sudan, Tanzanya, Tunus, Umman ve Yemen gibi ülkelerle ticarette yaşanan sorunlar ile Gümrük Müsteşarlığı ile Bulgaristan Gümrük İdaresi arasında düzenlenmekte olan ikili görüşmeler kapsamında Sofya’da düzenlenecek toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin üye firmalarımızdan alınan görüşler TİM’e iletilmiştir.
 • Mayıs ayında Ankara’da aşağıda yer alan eğitim seminerleri gerçekleştirilmiştir:
  • 10 Mayıs 2011 tarihinde Gazi Üniversitesi Ostim Meslek Yüksek Okulu (METEM Tesisleri) Konferans Salonunda “KDV, ÖTV, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi v.b. Konularda Yaşanan Sorunlara İlişkin Bilgilendirme Toplantısı” yapılmıştır. Söz konusu toplantıda Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri firmalarımızca Genel Sekreterliğimize intikal ettirilmiş hususlara ilişkin sunum yapmış ve yöneltilen soruları cevaplandırmıştır.
  • 24 Mayıs 2011 tarihinde “Türk Ticaret Kanunu İle Getirilen Temel Yenilikler ve Değişiklikler, Ticaret Ortaklıkları Genel Hükümleri, Anonim Ortaklıklar ve Limited Ortaklıklar Hukukunda Getirilen Yenilik ve Değişiklikler” konulu eğitim programı Bilkent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehmet Çağlar MANAVGAT’ın sunumuyla ODEM Ostim Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.
  • 25 Mayıs 2011 tarihinde Genel Sekreterliğimiz toplantı salonunda İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Uzman Yardımcıları için bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. İGEME tarafından, yeni başlayan uzman yardımcılarına yönelik hizmet içi eğitim kapsamında talep edilmiş olan toplantıda Genel Sekreter Özkan AYDIN, Orta Anadolu İhracatçı Birliklerine ilişkin sunum yapmış ve yöneltilen soruları cevaplandırmıştır.

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ (OAİB)
Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat Çankaya-ANKARA/TÜRKİYE
Telefon : +90.312.447 27 40 • Fax: +90.312.446 96 05 • E-mail : info@turkishwood.org
facebook twitter instagram LinkedIn
Tüm üyelerimizin listesi için tıklayınız »
Web Tasarım: AdaNET