NİSAN 2011 Faaliyetleri
ORTA ANADOLU AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

2011 YILI NİSAN AYI FAALİYETLERİ

• 4.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması’nın sektör için öneminin vurgulanması ve yarışma projesinin tüm safhalarıyla ortaya koyulması amacıyla yarışmayı konu alan bir kitap hazırlanması için Pusula Reklamevi ile sözleşme yapılmış olup, söz konusu kitap hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.

• TİM’in uygunluk görüşü ve DTM’nin onayının alınabilmesini teminen; “5.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması” organizasyonu ve Tahmini Bütçesi (197.655,68 TL) ilgili Birliklerin görüşüne ve Sektör Kurulu’nun onayına sunulmuştur. Sektör Kurulu Toplantısında sunulmak üzere yarışmayı konu alan bir sunum hazırlanmıştır.

• Dış Ticaret Müsteşarlığı’na iletilmek üzere, “Mobilya Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu bir sunum hazırlanmıştır.

• Birliğimiz WEB sayfasındaki bilgiler revize edilmiş olup, yarışma ödül törenine ilişkin resimler, tanıtım filmi ve diğer tüm detaylar yarışma WEB sayfasına eklenmiştir.

• 06 Nisan 2011 tarihinde Dış Ticaret Kompleksi/İstanbul’da gerçekleştirilen Genel Sekreterler toplantısına Genel Sekreter Özkan AYDIN katılmıştır.

• 07 Nisan 2011 tarihinde Birliğimizin 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış ve Genel Kurula sunulmak üzere 2010 Yılı Faaliyet Raporu, 2011 Yılı Çalışma Programı ve sektöre ilişkin değerlendirme raporu hazırlanmıştır.

• 18 Nisan 2011 tarihinde Kazakistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanlığı Kazakistan İhracat ve Yatırım Milli Ajansı-KAZNEKS INVESTS’ten “Türkiye’nin Dış Ticareti ve İlgili Kurumların Tanıtımı” konulu seminer için ülkemize gelen Kazak yetkililere, Genel Sekreter Yrd.V. Esra ARPINAR tarafından İhracatçı Birliklerinin genel yapısı, Genel Sekreterliğimiz, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler konulu bir tanıtım sunumu yapılmıştır.

• Devlet Bakanımız Sayın Zafer ÇAĞLAYAN başkanlığında, DTM koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile Genel Sekreterliğimiz tarafından, Türkiye’nin Hindistan ile ticari ve ekonomik işbirliği imkanlarının artırılması ve ihracatçı firmalarımızın dış pazar paylarında artış sağlanması amacıyla, 18-22 Nisan 2011 tarihleri arasında, anılan ülkeye (Yeni Delhi – Bombay) yönelik olarak bir Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu heyet programına çeşitli kurum ve kuruluş temsilcilerinin yanı sıra 25 firma temsilcisi de katılım gerçekleştirmiştir. Yeni ve Delhi ve Bombay’da gerçekleştirilen İş Forumlarını takiben Hint ve Türk işadamlarının birebir görüşme imkanı buldukları ikili iş görüşmeleri organize edilmiştir. Söz konusu heyete Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet KAHRAMAN katılmıştır.

• 21-22 Nisan 2011 tarihlerinde İstanbul Swiss Otel’de gerçekleştirilen Forum İstanbul Konferansı’na Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Adalet İNANÇ katılmıştır. Söz konusu konferansa Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Zeynep KÜRKLÜ ile Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Erol ATA ve Sayın Ahmet Tahsin ATA katılmıştır.

• TİM tarafından çalışmaları yürütülen ülke masaları faaliyetleri kapsamında 26 Nisan 2011 tarihinde İGEME’de Cezayir Ülke Masası 2. Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıya Genel Sekreterliğimizi temsilen AR-GE Şubesi uzmanı Zehra N.ÖZBİLGİN katılım sağlamıştır.

• 28 Nisan 2011 tarihinde İstanbul Dış Ticaret Kompleksi’nde DTM Müsteşarı Sayın Ahmet YAKICI’nın ve TİM Başkanı Sayın Mehmet BÜYÜKEKŞİ’nin açılış konuşmalarını yaptığı “1. Ticaret Müşavirleri Konferansı” programı kapsamında Paralel Çalışma Grubu Toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bölge Ticaret Müşavirlerinin yanı sıra, DTM, İGEME, TİM, İhracatçı Birlikleri, ilgili kurumların davet edildiği söz konusu grup toplantıları çerçevesinde düzenlenen Afrika Çalışma Grubu toplantısına Libya Ülke Masası koordinatörü ve Orta Anadolu Çimento ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İ.Ali ÖZİNÖNÜ ile anılan ülke masası İhracatçı Birlikleri sorumlusu Ar-Ge Uzmanı Işıl KARACA katılırken, Orta Doğu Çalışma Grubu toplantısına ise Ar-Ge Şube Şefi Ayfer KOCA katılım sağlamıştır. Bölge Ticaret Müşavirlerinin görev aldıkları ülkeye yönelik bilgi verdiği toplantılarında, söz konusu grup kapsamında yer alan ülkelere ihracatın artırılmasını teminen ilgili grup özelinde anketler yapılmış, ardından yapılan anketler değerlendirilmiştir.

• DTM İhracat Genel Müdürlüğü’nde 29 Nisan 2011 tarihinde İhracat Genel Müdürü Sayın İbrahim ŞENEL’in açılışını yaptığı İhracata Yönelik Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan yapılan ödeme işlemleri ile ilgili olarak karşılan sorunların görüşüldüğü toplantıya İhracatta Devlet Yardımları Şubesi Müdürü Nazire Y. FINDIKLI katılmıştır.

• Ülkemiz ile AB ve diğer ülkeler arasında karşılıklı kamu alımları piyasasına girişte karşılaşılan sorunların ve izlenecek politikaların değerlendirilmesi amacıyla Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nde 04 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya Genel Sekreterliğimizi temsilen Genel Sekreter Yrd. V. Esra ARPINAR katılmıştır.

• Devlet Bakanımız Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın 18-21 Nisan 2011 tarihleri arasında Hindistan’a yönelik Ticaret ve Müteahhitlik Heyet ile Türkiye-Avrupa Topluluğu Gümrük İşbirliği Komitesi’nin (GİK) 43. toplantısında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlar ile söz konusu pazarlarda yaşanan sorunlar ile ilgili olarak üye firmalarımızla irtibata geçilerek derlenen bilgiler TİM’e gönderilmiştir.

• Genel Sekreterliğimiz AR-GE Şubesince “Suudi Arabistan’da Çeşitli Sektörlerde Son Dönem Yaşanan Gelişmeler”e ilişkin çalışmanın çevirisi yapılarak web sitemize yayınlanmış ve tüm üyelerimize e-mail yoluyla ulaştırılmıştır.

• Üyelerimize sirküler yoluyla gönderilmek üzere IMF web sitesinden çevirisi yapılan “Dünya Ekonomisi” konulu bilgi notu ilgili tablolar eşliğinde revize edilmiş ve üyelerimize gönderimi sağlanmıştır.

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ (OAİB)
Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat Çankaya-ANKARA/TÜRKİYE
Telefon : +90.312.447 27 40 • Fax: +90.312.446 96 05 • E-mail : info@turkishwood.org
facebook twitter instagram LinkedIn
Tüm üyelerimizin listesi için tıklayınız »
Web Tasarım: AdaNET